LOGO

Pies jest jedyną istotą na świecie, która kocha Cię bardziej niż samego siebie – Josh Billings